YOSHIDAROBERTO / OKINAWAMADE and LEQUIO

OKINAWAMADE

Designer

Roberto Yoshida / Yoshinari Kakazu

Designer Profile
■Roberto Yoshida / OKINAWAMADE™
Twitter: https://twitter.com/okinawamade
Facebook: https://www.facebook.com/okinawamade
Instagram: https://www.instagram.com/okinawamade/
Website: https://inastudios.amebaownd.com


■Yoshinari Kakazu / LEQUIO
Facebook: https://ja-jp.facebook.com/LEQUIO
Instagram: https://www.instagram.com/lequiokinawa/
Website: http://www.lequio-r.com/
Brand Profile
■OKINAWAMADE™
[Established year] 2014

■LEQUIO
[Established year] 2009
Category
■OKINAWAMADE™
Men's & Women's / Ready To Wear, Shoes, Bags, Hats, Accessories and others

■LEQUIO
Men's & Women's / Ready To Wear, Bags, Accessories and others

Contact

■OKINAWAMADE™
INASTUDIOS

Address
1473 Maeda, Onnason, Kunigami-gun, Okinawa 904-0417, JAPAN
Tel
098-989-0368
Fax
098-989-0368
Email
yoshida@inastudios.jp
Link
https://inastudios.amebaownd.com

■LEQUIO
LEQUIO.inc

Address
2-28-23 Kiyuuna, Ginowan-city, Okinawa 901-2222, JAPAN
Tel
098-983-5572
Fax
098-893-5572
Email
info@lequio-r.com
Link
http://www.lequio-r.com/

Press

INASTUDIOS / Mr. Roberto Yoshida

Address
1473 Maeda, Onnason, Kunigami-gun, Okinawa 904-0417, JAPAN
Tel
098-989-0368
Fax
098-989-0368
Email
yoshida@inastudios.jp
Link
https://inastudios.amebaownd.com

LEQUIO.inc/Mr. Yoshinari Kakazu

Address
2-28-23 Kiyuuna, Ginowan-city, Okinawa 901-2222, JAPAN
Tel
098-983-5572
Fax
098-893-5572
Email
info@lequio-r.com
Link
http://www.lequio-r.com/

Shop

INASTUDIOS TOKYO
Address
1F 2-33-7 Wakabayshi, Setagaya-ku, Tokyo 154-0023, JAPAN
Tel
03-6883-5257
Fax
03-6883-5257
Email
yoshida@inastudios.jp
Link
https://inastudios.amebaownd.com
LEQUIO
Address
2-28-23 Kiyuuna, Ginowan-city, Okinawa 901-2222, JAPAN
Tel
098-983-5572
Fax
098-893-5572
Email
info@lequio-r.com
Link
http://www.lequio-r.com/

Online Shop

LEQUIO ONLINE SHOP
Tel
098-983-5572
Fax
098-893-5572
Email
shop@lequio-r.com
Link
http://lequio.shop-pro.jp/

Collection

2016 A/W

Go to Top