Video

Collection Schedule

March 15 (Mon)

10:00
tac:tac (Takaaki Shimase)
11:00
SHINYAKOZUKA (Shinya Kozuka)
12:30
KEISUKE YOSHIDA (Keisuke Yoshida)
14:00
nisai (Naoki Matsuda)
15:00
Rito (Miyako Shimakawa)
16:00
MIKIO SAKABE (Mikio Sakabe / Shueh Jen-Fang)
17:00
SEVESKIG (Takanori Nagano)
18:30
RYNSHU (Rynshu Yamaji)
19:00
beautiful people (Hidenori Kumakiri)
21:00
THE RERACS (Naomi Kurahashi)

March 16 (Tue)

14:00
kaiki (Kaiki Iio)
15:00
ADELLY (Miki Komatsu)
16:00
HxCx takashi ito (Takashi Kido)
17:00
MIKAGE SHIN (Shin Mikage)
18:00
HIROKO KOSHINO (Hiroko Koshino)
19:00
FUMITO GANRYU + Yoshikazu Yamagata (writtenafterwards) (FUMITO GANRYU)
20:00
BASE MARK (Shiho Kaneki)
21:00
mintdesigns (Hokuto Katsui / Nao Yagi)

March 17 (Wed)

11:00
support surface (Norio Surikabe)
12:00
KA WA KEY (Ka Wa Key Chow & Jarno Leppanen)
13:00
BALMUNG (Hachi)
15:00
CHONO (Wataru Nakazono)
16:00
sowaha (Tamae Hirokawa)
17:30
el conductorH (Shintaro Nagamine)
19:00
MISTERGENTLEMAN (TAKESHI OSUMI / YUICHI YOSHII)
18:00
De_caffeine homme (Avizmo Jo)
18:00
meagratia (Takafumi Sekine)

March 18 (Thu)

15:00
JOTARO SAITO (Jotaro Saito)
16:00
meanswhile (Naohiro Fujisaki)
17:00
9M (Riki Yoshida)
18:00
F/CE.® (Satoshi Yamane / Asami Yamane)
19:00
NEGLECT ADULT PATiENTS (Junnosuke Watanabe)
20:00
HYKE (Hideaki Yoshihara / Yukiko Ode)

March 19 (Fri)

10:00
IHNN (Ihn Chisung)
11:00
HARE (HARE design team)
12:00
pays des fées (Lim Asafuji)
13:00
FORSOMEONE (SATOSHI OGAWA)
14:00
ATSUSHI NAKASHIMA Supported by DHL (Nakashima Atsushi)
15:30
Children of the discordance + FACE A-J (Hideaki Shikama)
16:30
TAE ASHIDA (Tae Ashida)
18:30
UNDERCOVER (byR) (Jun Takahashi)

March 20 (Sat)

11:00
KOZABURO (Hiroko Koshino)
12:00
sulvam (Teppei Fujita)
13:30
naokitomizuka (Naoki Tomizuka)
14:30
GIOIA PAN (Yi-Liang Pan)
16:00
SHOOP (Yohei Oki / Miriam Sanz Fernandez)
17:30
KoH T (Taisuke Kohji)
19:00
RequaL≡ (Tetsuya Doi)
20:00
RAINMAKER (Kohichi Watanabe / Ryutaro Kishi)
21:00
DRESSEDUNDRESSED (Takeshi Kitazawa)

Options for watching YouTube videos on browsers not corresponding

YouTube videos can be watched under various formats and/or resolutions. However, some browsers do not correspond to new video formats and/or resolution options. Depending upon the browser, you may have only 1 or 2 options in choosing video format. To enjoy your video at its best condition, we recommend upgrading your browser or operating system.
Please find below the browser and operating system best fit for enjoying high resolution YouTube videos.

・Google Chrome (for all operating systems)
・MS Edge
・Safari(beyond Mac OS X 10.10)
・Firefox(beyond Windows 7 and Mac OS X 10.10)
Note: There is a possibility you cannot change the resolution of newly uploaded videos.
Go to Top